Animirani pozorišni bonton za djecu i odrasle

Ilustrovana knjiga bajki i basni za djecu

Audio-knjiga bajki i basni za djecu

Audio-knjiga bajki i basni za djecu sa poteškoćama u razvoju

Brošura OKI 2019  Instruktivno – edukativne metode u radu sa djecom