Ilustrovana knjiga bajki i basni za djecu rezultat je Javnog regionalnog konkursa Nevid teatra za originalne bajke i basne za djecu na temu kulturnih raznolikosti koji je realizovan u okviru projekta „Obrazovanje kroz igru” . Naziv publikacije: Bajke i basne za djecu Naziv konkursa: Javni regionalni konkurs...

Audio-knjiga bajki i basni za djecu rezultat je Javnog regionalnog konkursa Nevid teatra za originalne bajke i basne za djecu na temu kulturnih raznolikosti koji je realizovan u okviru projekta „Obrazovanje kroz igru” . Naratori: Svjetlana Andrić, Marko Dukić i Dejan Andrić Lektorka: Nataša Kecman Muzika: Marko Dukić Flauta:...