Obrazovanje kroz igru - Projekat Nevid teatra u okviru projekta «Dijalog za budućnost»
Nevid teatar iz Banjaluke u okviru projekta «Obrazovanje kroz igru», koji se provodi kroz zajednički projekat UN-a: «Dijalog za budućnost: Promovisanje društvene kohezije i raznolikosti u BiH», poziva kreativne mlade autore i mlade autorice od 18 do 30 godina da prijave svoje ideje za originalne dramske tekstove namijenjene djeci od tri do 11 godina na temu kulturnih raznolikosti u BiH, u smislu putopisa Bosnom i Hercegovinom, o gradu, opštini i selu u kojem žive, prirodnim ljepotama i životinjskom svijetu, te materijalnom i nematerijalnom blagu BiH.
Nevid, teatar, pozoriste, obrazovanje, unicef, unesco, undp, bosna, hercegovina, banjaluka, bogojno, doboj, istocno sarajevo, kiseljak, kresevo, mostar, sarajevo, travnik, tuzla, usora, dijalog za buducnost, dijalog, buducnost, zajednicki, projekat, konkurs, dramski, tekst, originalni, mladi, autori, djecija, predstava, djeca, srpski, hrvatski, bosanski, obrazovni sistem, reforma, obrazovanje, banja luka, republika srpska
188
page-template-default,page,page-id-188,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,transparent_content,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Javni konkurs: Prijavite svoje ideje!

Nevid teatar iz Banjaluke u okviru projekta «Obrazovanje kroz igru», koji se provodi kroz zajednički projekat UN-a: Dijalog za budućnost: Promovisanje društvene kohezije i raznolikosti u BiH, poziva kreativne mlade autore i autorke od 18 do 30 godina koji žive u BiH da prijave svoje ideje za originalne dramske tekstove namijenjene djeci uzrasta od tri do 11 godina na temu kulturnih raznolikosti u BiH, u smislu putopisa Bosnom i Hercegovinom, o gradu, opštini i selu u kojem žive, prirodnim ljepotama i životinjskom svijetu, te materijalnom i nematerijalnom blagu BiH.

Pored originalnog dramskog teksta, mladi autori i mlade autorke imaće priliku da pišu o problemima obrazovnog sistema u BiH i ponude konkretne ideje ka reformi obrazovanja, kao i razloge zašto žele istražiti temu obrazovanja i kulturnih raznolikosti u BiH.

Pravila učešća

Konkurs je otvoren od 21. januara i trajaće do 03. marta 2019. godine do 23 časa i 59 minuta.

Pravo učešća na konkursu imaju autori i autorke od 18 do 30 godina starosti koji/e žive u BiH i pišu na srpskom, hrvatskom ili bosanskom jeziku (ćirilicom ili latinicom, ijekavicom ili ekavicom). U slučaju da autori i autorke pišu na nekom od drugih jezika (jezicima manjinskih naroda u BiH), uz originalni tekst poslati prijevod na jedan od navedena tri jezika. Učesnici i učesnice  konkursa mogu poslati do dva originalna dramska teksta.

Autori i autorke koji žele konkurisati trebaju poslati:

  • Osnovne podatke o sebi;
  • Originalni dramski tekst (do 2500 riječi – do pet stranica);
  • Osnovne probleme obrazovnog sistema u BiH, svoju ideje reforme obrazovanja u BiH i razloge zašto žele istražiti temu obrazovanja i kulturnih raznolikosti u BiH (do 500 riječi – do jedne stranice).

Svi navedeni uslovi moraju biti ispunjeni da bi prijava bila prihvaćena.

 

Učešćem na konkursu autori i autorke zadržavaju svoja autorska prava. Nevid teatar zadržava pravo lektorisanja i prilagođavanja dramskih tekstova, jer će od tri do šest najboljih dramskih tekstova biti povezano u jednu tekstualnu cjelinu na osnovu koje će nastati interaktivna-obrazovna predstava za djecu uzrasta od tri do 11 godina.

Rezultati konkursa

Rezultate konkursa i analizu odgovora objavićemo 14.03.2019. godine na web stranici projekta.

Najboljih šest autorskih originalnih tekstova izabraće Tanja Šljivar, višestruko nagrađivana dramska spisateljica i nova direktorka Drame Narodnog pozorišta u Beogradu, koja će kroz trodnevne dramaturške radionice sa izabranim autorima i autorkama analizirati tekstove, istraživati i usavršavati njihovo znanje krajem marta ili početkom aprila u Banjaluci.

Autori i autorke čiji su dramski tekstovi odabrani moraju do 22.03.2019. godine potvrditi svoje učešće u dramaturškim radionicama. O detaljima će biti obaviješteni putem elektronske pošte.

Sve troškove prevoza, smještaja, ishrane i dnevnica učesnika i učesnica tokom četverodnevnog boravka u Banjaluci snosiće Nevid teatar.

Svi mladi ljudi koji šalju svoje aplikacije biće uključeni u mrežu na web stranici projekta i na taj način će dobiti pristup svojim kolegama i koleginicama u Bosni i Hercegovini.

Nagrade

Autori i/ili autorke čiji originalni dramski tekstovi budu povezani u jednu tekstualnu cjelinu nagrađuju se novčanim iznosom od po 300 KM, zahvalnicama i cekerima Nevid teatra sa prigodnim poklonima.

 

Nevid teatar će nagraditi i sve učesnike i učesnice dramaturških radionica.

Rezultati projekta

Od tri do šest najboljih dramskih tekstova, koje će dramaturškinja Tanja Šljivar povezati u jednu tekstualnu cjelinu, nastaće interaktivna-obrazovna predstava za djecu uzrasta od tri do 11 godina. Pored predstave, sastavni dio projekta su dramske kreativne radionice za najmlađe i predavanje na temu «Uticaj interaktivnih obrazovnih predstava i dramskih kreativnih radionica u razvoju kreativnog mišljenja i tolerantnog duha kod djece još u najranijem djetinjstvu». U sklopu projekta Nevid teatar će izdati i distribuirati brošuru «Obrazovanje kroz igru» koja će predstavljati metodologiju rada sa djecom, a koju će napisati tim stručnjaka/inja iz oblasti pedagogije.

Projekat Nevid teatra «Obrazovanje kroz igru» biće realizovan širom Bosne i Hercegovine, a posebne aktivnosti biće realizovane u Banjaluci, Bugojnu, Doboju, Istočnom Sarajevu, Kiselјaku, Kreševu, Mostaru, Sarajevu, Travniku, Tuzli i Usori do kraja avgusta 2019. godine.

Implementacijom projekta «Obrazovanje kroz igru» Nevid teatar omogućiće djeci i mladima koji su svakodnevno izloženi problemima obrazovanja, etničkim i drugim vidovima segragacije ili diskriminacije u školama da kroz igru i dramsku obrazovnu formu uče i prodube svoja znanja o kulturnim raznolikostima u BiH i važnosti cjeloživotnog učenja, vaspitanja i obrazovanja, te se povežu se sa kolegama i koleginicama iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine.

Pored podizanja svijesti javnosti o vrijednostima kulturnih raznolikosti i problemima obrazovnog sistema u BiH, ciljevi projekta su i povećanje učešća i uticaja mladih za pitanja koja utiču na programe međukulturalnog razvoja i reformi u BiH, te unapređenje interkulturalnog dijaloga.

Projekat Nevid teatra «Obrazovanje kroz igru» jedan je od 24 odabrana projekta koji se finansira u okviru zajedničkog projekta UN-a: “Dijalog za budućnost: Promovisanje društvene kohezije i raznolikosti u BiH”.

Projekat «Obrazovanje kroz igru» sufinansira i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, a generalni medijski pokrovitelji su: BHRT, Radio M i Nezavisne novine.

Zajednički projekat “Dijalog za budućnost” je zajednička inicijativa Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih nacija. Agencije Ujedinjenih nacija: UNICEF, UNESCO i UNDP u saradnji sa Predsjedništvom BiH zajednički implementiraju projekat koji ima za cilj dugoročnu izgradnju mira i poboljšanje društvene kohezije u Bosni i Hercegovini.