Prijava

 

 

 

Sadržaj prijave:

 

Autori/ke koji žele konkurisati treba da pošalju:

1. Osnovne podatke o sebi,
2. Originalnu bajku ili basnu za djecu,
3. Zapažanja o osnovnim problemimam obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, ideje reforme obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori (do 500 riječi – do jedne stranice).

 

Autori i autorke bajki ili basni za djecu moraju ispunjavati navedene uslove da bi prijava bila prihvaćena.

 

Svi/e koji/e žele pisati samo o obrazovanju treba da pošalju osnovne podatke o sebi i zapažanja o obrazovanju u državi u kojoj žive.

Ispunjenu prijavu poslati najkasnije do 15. 9. 2020. do 23.59 na e-mail prijava@obrazovanjekrozigru.com